18 Nisan 2009 Cumartesi

Hızır ve Uykucu adam

Kuran'da Maide suresinin119. âyetinde insanın o büyük kurtuluşunu anlatan Tanrı sözünü: "Allah onlardan razı oldu, onlar da O'ndan razı oldular. İşte o büyük kurtuluş budur." İlâhi hükmünü çok güzel betimleyen Hızır'la ilgili kurgulanmış meseli okuyalım.

Hızır'ın yolu camiye düşmüş bir gün. Bakmış içerisi hınca hınç dolu. Herkes büyük bir dikkatle hocanın çok güzel vaazını dinlemekte. Güç belâ kendine bir yer bulup dinleyiciler kervanına katılmış. Çok geçmeden farketmiş ki, hemen yanıbaşında oturan adamın vaazı falan dinlediği yok, derin bir uykuya dalıp gitmiş. Canı sıkılmış Hızır'ın, adamı dürtüp uyandırarak kendine getirmiş. Adam yarı uykulu bir süre vaazı dinlemişse de, çabucak eski derin uykusuna dönmekte gecikmemiş. Hızır adamı yine uyandırmış ve yine aynı hızla bıraktığı yerden uykusuna devam ettiğini görmüş. Bu böylece sürüp gitmiş. Nihayet son dürtülüp uyandırıldığında adamın sabrı taşmış ve Hızır'ın kulağına eğilerek "beni rahat bıraksana arkadaş" demiş. "Eğer bir daha uyandırırsan günâh benden gitti, senin Hızır olduğunu bütün camiye ilân ederim."

Gaflette zannettiği, uyandırmak için çabaladığı adamın gerçek kişiliğini bilmesine son derece şaşırmış Hızır ve işin aslını öğrenmek için doğruca koşmuş Yaradan'ın huzuruna: "Yarabbi" demiş "Bu adam benim Hızır olduğumu nereden bildi? Halbuki bana verdiğin listede bu adamın ismine hiç rastlamadım."

Rabbi, ona: "Elindeki listenin başlığını bir daha okusana ya Hızır!.." diye emretmiş ve okumuş Hızır: "Allah'ın razı olduğu kulların listesidir." "Evet" demiş Yaradan "Bu listede o kulumun ismi gerçekten yok. Ama benim yanımda, senin bilmediğin bir başka liste daha var. İşte o adam orada kayıtlı. Çünkü o liste “Allah'tan razı olan kulların listesidir."

Hiç yorum yok: